Tillbaka till söka beslut

Fråga om personal vid ett gruppboende har åsidosatt sin tystnadsplikt genom att i en insändare lämna ut vissa uppgifter om en enskild

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut