Tillbaka till söka beslut

Fråga om rätten till socialhjälp får göras villkorad av att den hjälpsökande deltar i gruppsamtal och om videobandupptagningar vid sådana gruppsamtal

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Bild- och ljudupptagning Bistånd Dokumentation Samtycke
Tillbaka till söka beslut