Tillbaka till söka beslut

Fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt motorcykel av märket Harley-Davidson som “lockarbete” i brottsutredningar samt m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Polislagen (1984:387) Rättegångsbalken - RB Dokumentation Förundersökning Proportionalitetsprincipen
Tillbaka till söka beslut