Tillbaka till söka beslut

Fråga om röjande av sekretessbelagda uppgifter; felaktig hantering när ett e-postmeddelande skapats har medfört att mottagaren haft möjlighet att ta del av uppgifter rörande en annan person

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut