Tillbaka till söka beslut

Fråga om s.k. brukarmedverkan vid ett stödboende för vuxna genom att boende vid hemmet svarar i hemmets telefon

Socialtjänst och LSS Integritet Sekretess
Tillbaka till söka beslut