Tillbaka till söka beslut

Fråga om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet

Länsstyrelse, övriga ärenden Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 8 paragraf 2 Sekretess
Tillbaka till söka beslut