Tillbaka till söka beslut

Fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att anmäla till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser med misstanke om att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att polisanmäla

Tillbaka till söka beslut