Tillbaka till söka beslut

Fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att anmäla till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser med misstanke om att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att polisanmäla

Övrig statsförvaltning Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 14 paragraf 1 Anmälningsskyldighet Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut