Tillbaka till söka beslut

Fråga om skyldighet för en svensk ambassad att ta emot asylansökningar och sända dem vidare till behörig beslutsfattare

Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut