Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialförvaltningen varit alltför aktiv för att få till stånd ett möte mellan barnen och den förälder som inte hade del i vårdnaden om barnen

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) Tolk/ översättning Umgänge
Tillbaka till söka beslut