Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämnden var skyldig att inleda en utredning med anledning av att en farförälder gjorde en framställning om umgänge med ett barnbarn

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 15 Umgänge
Tillbaka till söka beslut