Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämndens handläggning av ett ärende angående bistånd när den enskilde var psykiskt funktionshindrad och inte ville ha kontakt med socialtjänsten

Socialtjänst och LSS Bistånd Funktionsnedsättning God man/förvaltare
Tillbaka till söka beslut