Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta barnets vårdnadshavare om att en s.k. barnavårdsutredning har inletts

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2 Barn/ungdom Information Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut