Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämnds möjlighet att godkänna ett avtal angående vårdnad, boende eller umgänge när saken är föremål för prövning av domstol

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 14 a Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 15 a Litispendens Umgänge Vårdnad
Tillbaka till söka beslut