Tillbaka till söka beslut

Fråga om tillämpliga föreskrifter, då ett ärende anhängiggörs före men avgörs först efter en lagändring, som inte försetts med övergångsbestämmelser

Kommunikationsväsendet Körkortslagen (1998:488) Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut