Tillbaka till söka beslut

Fråga om tingsrätt innan huvudförhandling i ett mål med häktad avslutas bör fråga parterna om deras uppfattning i häktningsfrågan om detta inte berörts under slutanförandena och, om dom inte avkunnas, om rätten alltid bör avkunna beslut i häktningsfrågan

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Beslut Frihetsberövande Processledning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut