Tillbaka till söka beslut

Fråga om tjänstemän vid en socialförvaltning hade brustit i objektivitet vid handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende m.m.

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2 Barn/ungdom Objektivitet, opartiskhet, saklighet Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut