Tillbaka till söka beslut

Fråga om tjänstemans underlåtenhet att tillse att ett överklagande i ett ärende rörande sjukpenning vidarebefordrades till länsrätt

Försäkringskassan Långsam handläggning Rättidsprövning Överklagande
Tillbaka till söka beslut