Tillbaka till söka beslut

Fråga om utformningen av beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Beslutsmotivering, utformning av beslut Sekretess
Tillbaka till söka beslut