Tillbaka till söka beslut

Fråga om vilken kommun som hade huvudansvaret för socialtjänstens långsiktiga behandlingsinsatser beträffande en person som saknade fast bostad och som rörde sig mellan olika kommuner

Socialtjänst och LSS Bistånd
Tillbaka till söka beslut