Tillbaka till söka beslut

Fråga om vissa tjänstemän vid en barn-, kultur- och utbildningsnämnd i en kommun hade kränkt anställdas meddelar- och yttrandefrihet m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Diarieföring Serviceskyldighet Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut