Tillbaka till söka beslut

Fråga om vissa uppgifter borde ha redovisats i ett förundersökningsprotokoll m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Dokumentation Förhör Förundersökning Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut