Tillbaka till söka beslut

Granskning av en socialnämnds handläggning av ett ärende om en sextonårig flicka som “på eget bevåg” bosatt sig hos en annan familj än den egna

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 11 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 6 Barn/ungdom Bistånd Familjehem
Tillbaka till söka beslut