Tillbaka till söka beslut

Handläggning av frågor om jäv för ledamot av djurförsöksetisk nämnd

Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Jäv
Tillbaka till söka beslut