Tillbaka till söka beslut

Handläggning hos skattekontor av en begäran om uppgifter ur allmänna handlingar

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Sekretess Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut