Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en ansökan om bistånd till s.k. anhörigbidrag; fråga om bl.a. utformningen av beslutet om bistånd

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 5 paragraf 10 Beslutsmotivering, utformning av beslut Bistånd Funktionsnedsättning
Tillbaka till söka beslut