Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en begäran från en intagen att få ett visst läkemedel

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Sjukvård
Tillbaka till söka beslut