Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en begäran om att få ta del av patientjournal genom att använda dataterminal hos vårdgivaren

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Beslut
Tillbaka till söka beslut