Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en förundersökning angående mord under vilken bl.a. bevisupptagning skett vid domstol med ett “anonymt” vittne

Allmänna domstolar Polisväsendet Åklagarväsendet Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Rättegångsbalken - RB Anonymitet Bevis Förhör Förundersökning Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut