Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en förundersökning med anledning av en polisrapport i vilken uppgavs att ett statsråd hade gjort sig skyldig till olovlig körning

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslut Förundersökning
Tillbaka till söka beslut