Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en häktads begäran om “akt- och partsinsyn” i ett ärende om placering på viss avdelning i häktet

Kriminalvård Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Förvaltningslagen (1986:223) Häkte Omplacering Partsinsyn
Tillbaka till söka beslut