Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en invändning om jäv i ett s.k. barnavårdsärende

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 24 Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 25 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL paragraf 38 Jäv
Tillbaka till söka beslut