Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett adoptionsärende; fråga bl.a. om dokumentationsplikten och rätten till partsinsyn

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 12 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 6 Dokumentation Partsinsyn
Tillbaka till söka beslut