Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende angående bistånd i form av kontaktperson

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (1980:620). kapitel 3 paragraf 6 Barn/ungdom Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut