Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende rörande avlivning av en skadad rovfågel; fråga om tillämpningen av artskyddsförordningen och jaktförordningen

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Miljöbalken - MB Tillsyn
Tillbaka till söka beslut