Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett permissionsärende och fråga om kriminalvårdspersonals klädsel vid en permission

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Integritet Permission
Tillbaka till söka beslut