Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett skolskjutsärende. Bland annat fråga om kommun haft skyldighet att fatta beslut avseende förfluten tid

Utbildning ,forskning, studiestöd Kommunallagen (1991:900) Skollagen (1985:1100). Beslut
Tillbaka till söka beslut