Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av förundersökningar efter det att åklagares ställningstagande varit föremål för överprövning m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Förundersökning Jäv Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut