Tillbaka till söka beslut

Ifrågasatt dröjsmål med att återkalla en begäran om s.k. polishandräckning med stöd av LVU

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU
Tillbaka till söka beslut