Tillbaka till söka beslut

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun får kritik för handläggningen vid verkställigheten av en domstols beslut om umgängesstöd

Kommunal förvaltning Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Barn/ungdom Umgänge Verkställighet
Tillbaka till söka beslut