Tillbaka till söka beslut

Initiativ mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av att identifikationsnumren på vissa polismäns hjälmar inte kunde avläsas i samband med en demonstration

Polisväsendet Polislagen (1984:387)
Tillbaka till söka beslut