Tillbaka till söka beslut

Initiativ mot Radiotjänst i Kiruna AB om avgiftskontroller i hemmen

Med anledning av två tidningsartiklar beslutade JO att utreda dels det ärende som omnämndes i artiklarna, dels Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) avgiftskontroller som sker vid personliga besök i hemmen.

I remissvaret redogör RIKAB för det enskilda ärendet och för sin besöksverksamhet i hemmen på ett sådant sätt att JO inte finner anledning att rikta någon kritik mot RIKAB.

I beslutet betonar JO vikten av att RIKAB kontinuerligt säkerställer att besöksverksamheten i hemmen bedrivs korrekt, rättssäkert och med respekt för enskildas integritet.

Tillbaka till söka beslut