Tillbaka till söka beslut

Initiativärende angående advokaters möjlighet att besöka sina klienter i häkte m.m.

Kriminalvård Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Häkte Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut