Tillbaka till söka beslut

Initiativärende gällande Halmstads tingsrätts åtgärd att i ett brottmål ta visst gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m.

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Beslag Processledning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut