Tillbaka till söka beslut

Initiativärende. Kritik mot en förvaltningsrättsfiskal för utformningen av ett beslut att fastställa ett omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Beslutsmotivering, utformning av beslut Dom/domskäl Omhändertagande

En förvaltningsrätts beslut med anledning av underställning av en socialnämnds beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU ska ange de skäl som har bestämt utgången. I ett beslut framgick inte rättens bedömning av om det var 2 eller 3 § LVU som tillämpades. Det innebär att de skäl som hade bestämt utgången inte framgick, och den ansvariga domaren får kritik.

Tillbaka till söka beslut