Tillbaka till söka beslut

Initiativärende. Kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS) bl.a. för att ett särskilt ungdomshem försummat att klarlägga om en yngling som vistades i hemmet var omhändertagen på någon sådan grund som anges i 3 § LVU

En 17-årig pojke blev omedelbart omhändertagen med stöd av 6 § LVU. Pojken placerades på en låsbar enhet vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Bärby. Av beslutet om omhändertagande framgick inte tydligt om pojken var omhändertagen på grund av sådana omständigheter som anges i 2 § LVU (miljöskäl) och/eller 3 § LVU (pojkens eget beteende).

Placeringsenheten vid SiS får kritik för att inte ha dokumenterat upplysningar som socialförvaltningen hade lämnat per telefon. Ungdomshemmet får kritik för att ha placerat pojken vid en låsbar enhet utan att det stod klart att han vistades i hemmet på någon sådan grund som anges i 3 § LVU.

Tillbaka till söka beslut