Tillbaka till söka beslut

Initiativärende med anledning av handläggningen vid Förvaltningsrätten i Falun i samband med meddelande av dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsrättsinstruktion, förordning (1996:382) med Regeringsformen - RF Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Beslut Muntlig handläggning/ förhandling Omhändertagande

Förvaltningsrätten beslutade vid en överläggning att avslå en ansökan om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Rättens ordförande kritiseras för att rätten inte genast efter överläggningen upphävde det beslut om omhändertagande som gällde i målet.

Tillbaka till söka beslut