Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Gävle, som lämnat domstolens lokaler när rätten skulle hålla enskild överläggning i frågan om huvudförhandlingen skulle ställas in

Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Bemötande Förhandling/ sammanträde
Tillbaka till söka beslut