Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, och Polismyndigheten i Kronobergs län med anledning av handläggningstiden i ungdomsärenden

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut