Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot dåvarande Överförmyndaren i Gotlands kommun, en uppföljning av resultatet av en inspektion

Överförmyndarväsendet Förmynderskapsförordningen (1995:379) God man/förvaltare JO-inspektion Tillsyn
Tillbaka till söka beslut