Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av tillsynsärenden enligt miljöbalken och djurskyddslagen (1988:534)

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut